ความหมายของการ อบรมดับเพลิงเพื่อเตรียมพร้อมต่อเหตุเพลิงไหม้

เวลาที่เราเจอหรือพบเห็นเหตุเพลิงไหม้สิ่งที่จะตามมาเลยส่วนจะมักจะทำอะไรไม่ถูกหรือบางคนอาจจะตกใจถึงขั้นหมดสติเป็นลม เหตุเพลิงไหม้บ่อยครั้งที่เรามักจะพบว่าเกิดขึ้นที่ในสถานประกอบการเนื่องจากอุตสาหกรรมต่างๆมักจะมีงานช่างซ่อมบำรุงการตัดเจียรหรืองานที่ทำให้เกิดความร้อนและประกายไฟ มีการจัดเก็บเชื้อเพลิงสินค้าต่างๆที่เป็นวัสดุติดไฟ และรวมไปถึงการจัดเก็บสารเคมีอันตรายที่จะต้องนำไปใช้ในกระบวนการผลิต พนักงานทุกคนที่อยู่ในสถานประกอบกิจการต่างๆเหล่านี้จึงมีความจพเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตอบโต้เหตุเพลิงไหม้ต่างๆการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วนายจ้างจะต้องจัดให้มีการอบรมดับเพลิงให้กับพนักงานทุกคนตามที่กฎหมายกำหนดอย่างต่อเนื่องทุกๆปี กฎหมายได้ระบุให้สถานประกอบกิจการต้องจัดอบรมดับเพลิง ให้กับพนักงาน ไม่น้อยกว่า 40% ของจำนวนลูกจ้างของแต่ละหน่วยงาน และ การอบรม ให้อบรมได้ 60 คน ต่อ 1 รุ่น ต่อวิทยากร 1 คน ภาคปฎิบัติ ผู้เข้ารับการอบรม 20 คน ต่อวิทยากร 1 คน (กรณีพนักงานที่เข้าอบรมมีจำนวนมากกว่า 60 คน สามารถแบ่งเป็นหลายรอบได้ แต่ต้องจัดซ้อมอพยพพร้อมกัน) กฎหมายเกี่ยวกับการอบรมดับเพลิงที่นายจ้างจะต้องรู้ กฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ.… Read more

ความปลอดภัย หมายถึง การไม่เกิดอุบัติเหตุ และ โรคจากการทำงาน

ความปลอดภัย หมายถึง สภาพที่ไม่มีภยันตราย ดังนั้น ความปลอดภัยในการทำงานจึงหมายถึง การทำงานที่ไม่มีอันตราย ไม่อยู่ในสภาพที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ หรือไม่มีเชื้อโรค โดยจะไม่ก่อให้เกิดสิ่งต่างๆ เหล่านี้ · การบาดเจ็บ พิการ หรือตาย · การเจ็บป่วย หรือโรค · ทรัพย์สินเสียหาย · เสียเวลา · ขบวนการผลิตหยุดชะงักไม่สม่ำเสมอ · คนงานเสียขวัญและกำลังใจ · กิจการเสียชื่อเสียง ความปลอดภัยในการทำงาน จะเกิดขึ้นได้เมื่อสภาพที่เป็นอันตรายหรือโอกาสเกิดอุบัติเหตุหมดไป โดยเรากำจัดสาเหตุมูลฐานของอุบัติเหตุ อันได้แก่ 1. การกระทำที่ไม่ปลอดภัย (UNSAFE ACTS)… Read more
อบรม จป หัวหน้างาน ออนไลน์

ข้อดี ข้อเสีย ของการอบรม จป หัวหน้างาน ออนไลน์ มีอะไรบ้าง

ใครที่ต้องการเป็นจป ระดับหัวหน้างาน ไม่ว่าจะสำหรับประกอบอาชีพในอนาคตหรือจำเป็นต้องเข้ารับการอบรมในระยะเวลาอันใกล้นี้เนื่องจากหน้าที่การงานก็ตาม มีสถาบันมากมายที่เปิดอบรม แต่ว่าบางคนอาจจะพักอาศัยอยู่ห่างไกลจากสถาบันมาก และยิ่งอยู่ท่ามกลางการระบาดของไวรัส Covid-19 ทำให้ไม่สะดวกไปอบรมตามสถานที่จริง เพราะฉะนั้นการอบรม จป หัวหน้างาน ออนไลน์ อาจเป็นทางออกที่ตอบโจทย์ในใจใครหลายคน แต่ว่าอบรมออนไลน์ ดีกว่าอบรมในสถานที่จริงอย่างไร มาดูกัน ข้อดี-ข้อเสียของการอบรม จป หัวหน้างาน ออนไลน์ ใครที่ยังอยู่ในขั้นตอนการตัดสินใจว่าจะอบรมจป.ออนไลน์หรือไปอบรมที่สถานที่จริง วันนี้เราได้นำข้อดี-ข้อเสียมาประกอบการพิจารณากันแล้ว เรามาดูข้อดีของการอบรม จป หัวหน้างาน ออนไลน์ กันก่อนดีกว่า อยู่ที่ไหนก็อบรมได้ จะอยู่ใกล้ไกลหรือไม่สะดวกไปที่สถาบันก็สามารถอบรมได้ โดยสามารถอบรมร่วมกันได้ผ่านโปรแกรมหรือแอพพลิเคชัน เช่น Zoom ซึ่งจะใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ แทบเล็ตหรือสมาร์ทโฟนก็ได้เช่นเดียวกัน สะดวกสบาย… Read more