CSR คือ ทำความรู้จักกับการบริจาค ที่ไม่ใช่แค่การบริจาค

by Leroy Burton
194 views
csr คืออะไร

มาทำความรู้จักกับการบริจาค ที่ไม่ใช่แค่การบริจาค ที่เรียกกันว่า CSR

CSR ตามความเข้าใจของคนทั่วไปแล้วมันก็คือการบริจาค หรือการช่วยเหลือสังคม ที่มีขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นสร้างโรงเรียน สร้างหมู่บ้าน บริจาคให้โรงพยาบาลต่าง ๆ แต่ความจริงแล้ว CSR นั้นไม่ใช่แค่การบริจาค เพราะมันคือสิ่งที่ช่วยให้องค์กร หรือบริษัทต่าง ๆ มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น มีภาพลักษณ์ที่ดี และมีประโยชน์ทางด้านภาษีอย่างมาก 

ดังนั้นในวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณได้รู้จักกันเกี่ยวกับ CSR การบริจาค ที่ไม่ใช่แค่การบริจาค

 

CSR corporate social

 

CSR แนวคิดในการบริหารและพัฒนาองค์กรที่มีประโยชน์ที่สุด 

เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นไปแล้ว ที่องค์กรหรือบริษัทต่าง ๆจะต้องคำนึงถึงสังคม ไม่ว่าจะเป็นกระแสข่าว การเฉลิมฉลอง วันครบรอบที่สำคัญระดับสากล รวมไปถึงการแสดงความรู้สึกต่อเหตุการณ์บ้านเมือง ที่องค์กรจะต้องให้ความสนใจ ซึ่ง CSR ก็คือหนึ่งในนั้น 

CSR อย่างที่เราเข้าใจกันดีว่ามันคือการบริจาคหรือการกุศล ที่จะมุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือสังคมในวงกว้าง การช่วยให้สังคมพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น และการทำให้สังคมมองว่า องค์กรนี้ สนใจและตั้งใจที่จะช่วยเหลือให้สังคมนั้นดีขึ้นจริง ๆ 

ซึ่ง CSR มีจุดประสงค์หลักคือการทำให้สังคมมองเห็นและรับรู้ว่าองค์กรนี้บริหารงานอย่างรับผิดชอบต่อสังคม และให้ความสำคัญต่อสังคม สิ่งสำคัญของการทำ CSR ไม่ใช่แค่การบริจาคเงินเท่านั้น แต่ก็ต้องไม่ทำให้สังคมมองแล้วรู้สึกปลอม หรือรู้สึกว่าทำเพื่อผลประโยชน์อีกด้วย หากการทำ CSR นั้นมีคุณภาพ ก็จะส่งผลถึงมุมมองของสังคมต่อองค์กรนั้น ๆ และช่วยให้ความน่าเชื่อขององค์กรเพิ่มขึ้นอย่างเห็นมีประสิทธิภาพ 

 

CSR and Sustainability

 

สิ่งสำคัญในการทำ CSR

CSR ไม่ใช่แค่การให้เงิน หรือการสร้างอะไรซักอย่างเท่านั้น แต่ยังต้องคำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมา ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม โดยองค์กรจะต้องระวังอย่างมาก เพื่อไม่ให้สังคมคิดว่าองค์กรทำเพื่อผลประโยชน์ หรือทำเพื่อเอาหน้า เพราะหลาย ๆ ครั้งที่ CSR ที่ไม่มีคุณภาพทำให้องค์กรมีความน่าเชื่อถือถดถอยลง ดังนั้นการทำ CSR จึงต้องมีการวางแผนและการทำความเข้าใจกับสิ่งที่ทำ เช่น การบริจาคหรือการเข้าช่วยเหลือในพื้นที่ที่เดือดร้อนจริง ๆ หรือการบริจาคที่เห็นผลและสามารถตรวจสอบได้จริง ๆ 

CSR แต่ละประเภท 

  • การรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม เช่น การรวมตัวกันเพื่อปลูกป่า การเก็บขยะในบริเวณขนาดใหญ่ การบริจาคเพื่อองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม 
  • การรับผิดชอบต่อจริยธรรม เช่น การปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน การว่าจ้างงานโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา สีผิว เพศ การดำเนินกิจกรรมเพื่อผลประโยชน์แก่ความเท่าเทียมต่าง ๆ
  • การรับผิดชอบต่อการกุศล เช่น การบริจาคเพื่อบุคคลที่ด้อยโอกาส การเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ การบริจาคเพื่อสาธารณูประโถค 
  • การรับผิดชอบด้านการเงิน เช่น การบริจาคเงินเพื่อพนักงานในองค์กร การช่วยเหลือทางด้านการเงินหรือสวัสดิการ การเพิ่มอัตราการว่าจ้างงานด้วยการรับเข้าทำงานของบุคคลหลากหลายประเภท 

 

CSR for social

 

ประโยชน์ของ CSR

  • CSR ถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์อย่างหนึ่งขององค์กร ที่จะช่วยให้องค์กรมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น มีภาพจำที่ดี ต่อประชาชน ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า นักลงทุน รวมไปถึงบุคคลทั่วไป 
  • CSR คืออีกหนึ่งวิธีการจัดการภาษีที่มีประสิทธิภาพ และนักบัญชีมืออาชีพหลาย ๆ ท่านแนะนำ ซึ่งไม่ใช่การหลบหนีภาษี แต่เป็นการจัดการให้การเงินขององค์กรมีความคล่องตัวมากขึ้น 
  • อย่างที่บอกไปในข้อแรกว่า CSR คือการช่วยให้ภาพลักษณ์ขององค์กรไปในทางบวกมาขึ้น และเป็นการแสดงให้เห็นว่าองค์กรมีศักยภาพด้านการเงินมากพอที่จะบริจาคให้แก่สังคม ดังนั้นจึงสามารถดึงดูดนักลงทุนและลูกค้าได้เป็นอย่างดี 

สรุปเลยก็คือ CSR นั้นไม่ใช่แค่การบริจาค แต่เป็นการปรับภาพลักษณ์ การสร้างภาพจำที่ดูดีขององค์กรออกสู่สาธารณะชน เพื่อประโยชน์ในด้านต่าง ๆ นั่นเอง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Worldmac เว็บไซต์รวบรวมแหล่งความรู้ที่มีประโยชน์และทันสมัย เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานที่คุณสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง

ติดต่อ

Copyright @2023  All Right Reserved – Designed and Developed by worldmachinerystore