CSR คือ ทำความรู้จักกับการบริจาค ที่ไม่ใช่แค่การบริจาค

by Leroy Burton
240 views
csr คืออะไร

มาทำความรู้จักกับการบริจาค ที่ไม่ใช่แค่การบริจาค ที่เรียกกันว่า CSR

CSR ตามความเข้าใจของคนทั่วไปแล้วมันก็ คือ การบริจาค หรือการช่วยเหลือสังคม ที่มีขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นสร้างโรงเรียน สร้างหมู่บ้าน บริจาคให้โรงพยาบาลต่างๆ แต่ความจริงแล้ว CSR นั้นไม่ใช่แค่การบริจาค เพราะมันคือสิ่งที่ช่วยให้องค์กร หรือบริษัทต่างๆ มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น มีภาพลักษณ์ที่ดี และมีประโยชน์ทางด้านภาษีอย่างมาก 

ดังนั้นในวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณได้รู้จักกันเกี่ยวกับ CSR การบริจาค ที่ไม่ใช่แค่การบริจาค

CSR corporate social

CSR แนวคิดในการบริหารและพัฒนาองค์กรที่มีประโยชน์ที่สุด 

เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นไปแล้ว ที่องค์กรหรือบริษัทต่างๆ จะต้องคำนึงถึงสังคม ไม่ว่าจะเป็นกระแสข่าว การเฉลิมฉลอง วันครบรอบที่สำคัญระดับสากล รวมไปถึงการแสดงความรู้สึกต่อเหตุการณ์บ้านเมือง ที่องค์กรจะต้องให้ความสนใจ ซึ่ง CSR ก็คือหนึ่งในนั้น 

CSR อย่างที่เราเข้าใจกันดีว่ามัน คือ การบริจาคหรือการกุศล ที่จะมุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือสังคมในวงกว้าง การช่วยให้สังคมพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น และการทำให้สังคมมองว่า องค์กรนี้ สนใจและตั้งใจที่จะช่วยเหลือให้สังคมนั้นดีขึ้นจริงๆ 

ซึ่ง CSR มีจุดประสงค์หลักคือการทำให้สังคมมองเห็นและรับรู้ว่าองค์กรนี้บริหารงานอย่างรับผิดชอบต่อสังคม และให้ความสำคัญต่อสังคม สิ่งสำคัญของการทำ CSR ไม่ใช่แค่การบริจาคเงินเท่านั้น แต่ก็ต้องไม่ทำให้สังคมมองแล้วรู้สึกปลอม หรือรู้สึกว่าทำเพื่อผลประโยชน์อีกด้วย หากการทำ CSR นั้นมีคุณภาพ ก็จะส่งผลถึงมุมมองของสังคมต่อองค์กรนั้นๆ และช่วยให้ความน่าเชื่อขององค์กรเพิ่มขึ้นอย่างเห็นมีประสิทธิภาพ 

CSR and Sustainability

สิ่งสำคัญในการทำ CSR

CSR ไม่ใช่แค่การให้เงิน หรือการสร้างอะไรซักอย่างเท่านั้น แต่ยังต้องคำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมา ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม โดยองค์กรจะต้องระวังอย่างมาก เพื่อไม่ให้สังคมคิดว่าองค์กรทำเพื่อผลประโยชน์ หรือทำเพื่อเอาหน้า เพราะหลายๆ ครั้งที่ CSR ที่ไม่มีคุณภาพทำให้องค์กรมีความน่าเชื่อถือถดถอยลง ดังนั้นการทำ CSR จึงต้องมีการวางแผนและการทำความเข้าใจกับสิ่งที่ทำ เช่น การบริจาคหรือการเข้าช่วยเหลือในพื้นที่ที่เดือดร้อนจริงๆ หรือการบริจาคที่เห็นผลและสามารถตรวจสอบได้จริงๆ 

CSR แต่ละประเภท 

  • การรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม เช่น การรวมตัวกันเพื่อปลูกป่า การเก็บขยะในบริเวณขนาดใหญ่ การบริจาคเพื่อองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม 
  • การรับผิดชอบต่อจริยธรรม เช่น การปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน การว่าจ้างงานโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา สีผิว เพศ การดำเนินกิจกรรมเพื่อผลประโยชน์แก่ความเท่าเทียมต่างๆ
  • การรับผิดชอบต่อการกุศล เช่น การบริจาคเพื่อบุคคลที่ด้อยโอกาส การเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ การบริจาคเพื่อสาธารณูประโถค 
  • การรับผิดชอบด้านการเงิน เช่น การบริจาคเงินเพื่อพนักงานในองค์กร การช่วยเหลือทางด้านการเงินหรือสวัสดิการ การเพิ่มอัตราการว่าจ้างงานด้วยการรับเข้าทำงานของบุคคลหลากหลายประเภท 

CSR for social

ประโยชน์ของ CSR

  • CSR ถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์อย่างหนึ่งขององค์กร ที่จะช่วยให้องค์กรมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น มีภาพจำที่ดี ต่อประชาชน ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า นักลงทุน รวมไปถึงบุคคลทั่วไป 
  • CSR คือ อีกหนึ่งวิธีการจัดการภาษีที่มีประสิทธิภาพ และนักบัญชีมืออาชีพหลายๆ ท่านแนะนำ ซึ่งไม่ใช่การหลบหนีภาษี แต่เป็นการจัดการให้การเงินขององค์กรมีความคล่องตัวมากขึ้น 
  • อย่างที่บอกไปในข้อแรกว่า CSR คือ การช่วยให้ภาพลักษณ์ขององค์กรไปในทางบวกมาขึ้น และเป็นการแสดงให้เห็นว่าองค์กรมีศักยภาพด้านการเงินมากพอที่จะบริจาคให้แก่สังคม ดังนั้นจึงสามารถดึงดูดนักลงทุนและลูกค้าได้เป็นอย่างดี 

สรุปเลยก็คือ CSR นั้นไม่ใช่แค่การบริจาค แต่เป็นการปรับภาพลักษณ์ การสร้างภาพจำที่ดูดีขององค์กรออกสู่สาธารณะชน เพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆ นั่นเอง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Worldmac เว็บไซต์รวบรวมแหล่งความรู้ที่มีประโยชน์และทันสมัย เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานที่คุณสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง

ติดต่อ

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by worldmachinerystore