5 วัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน ช่วยลดอันตรายได้อย่างเห็นผล

by Leroy Burton
185 views
วัฒนธรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน

ในแต่ละองค์กรวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานสามารถแตกต่างกันไปตามลักษณะและพฤติกรรมขององค์กรและพนักงาน ในบทความนี้เราจะเสนอวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานที่คุณสามารถเริ่มต้นนำเข้าสู่องค์กรของคุณได้ด้วยตัวเอง

การรับข้อมูลใหม่ๆอยู่เสมอ

การรับข้อมูลด้านความปลอดภัยใหม่ ๆ อยู่สม่ำเสมอ

การทำงานในทุก ๆ วันนั้นจะต้องพบเจอกับงานใหม่ ๆ และแน่นอนว่าหน้าที่ในการสอนงานให้บุคลากรคือหน้าที่ของหัวหน้างานที่ผ่านการ อบรม จป หัวหน้างาน มาแล้วจะต้องสามารถถ่ายทอดข้อมูลและความรู้ให้แก่บุคลากรได้อย่างราบรื่น และบุคลากรก็จะต้องมีทักษะในการรับรู้ข้อมูลใหม่ ๆ ด้วย โดยเฉพาะงานที่มีความละเอียดอ่อนและมีการทำงานที่เสี่ยงอันตราย 

การทำงานใหม่ ๆ ก็จะมีข้อมูลใหม่ ๆ เพิ่มเข้ามาเสมอ ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับงาน ขั้นตอนการทำงาน วิธีการรักษาความปลอดภัยในการทำงาน คู่มือการทำงานต่าง ๆ รวมไปถึงการรับผิดชอบต่องานที่ไม่เหมือนเดิมในแต่ละโปรเจ็ค

ทั้งหัวหน้าทีมและบุคลากรจะต้องพร้อมรับข้อมูลใหม่ ๆ จากการทำงานอยู่เสมอ เพื่อให้การทำงานนั้นปลอดภัย หากพลาดรายละเอียดเพียงเล็กน้อยก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อการทำงานได้

 

การรายงานข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญ

การรายงานข้อมูลและเหตุการณ์ที่สำคัญ

หลาย ๆ ครั้งที่การทำงานเกิดอันตรายจากการทำงานเพราะความเขินอายหรือความเกรงใจต่อ จป หัวหน้างาน ดังนั้นสิ่งสำคัญสำหรับการทำงานที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานนั่นก็คือการรายงานข้อมูลที่สำคัญทุกครั้ง โดยเฉพาะรายละเอียดและขั้นตอนการทำงาน ที่หัวหน้างานจะต้องรายงานแก่ลูกจ้าง และลูกจ้างก็ต้องรายงานสถานการณ์ในการทำงาน

สิ่งที่เกิดขึ้นในการทำงาน รวมไปถึงข้อผิดพลาดหรือข้อสังเกตที่เกิดระหว่างการทำงานให้หัวหน้างานทราบอีกด้วย เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน อาจจะแจ้งกับ คปอ ก็ได้ หากองค์กรไหนไม่มี สามารถส่งให้พนักงานไปอบรม คปอ เพื่อป้องกันปัญหาอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้

การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

 

การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ด้วยตนเอง

แม้ว่าการรับข้อมูลจากจปหัวหน้างานและศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับงานจะเป็นเรื่องสำคัญ แต่การศึกษาและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ด้วยตัวเองก็สำคัญเช่นเดียวกัน เพราะงานที่มีความละเอียดอ่อนนั้นคุณจะต้องทำความคุ้นชิน ทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดงาน อีกทั้งยังต้องหมั่นฝึกฝนทั้งความสามารถในการทำงานและทักษะการใช้ความคิดอีกด้วย เพื่อที่จะให้การทำงานของคุณนั้นง่ายมากขึ้นแม้ว่าจะไม่ได้รับข้อมูลมาก่อน การที่คุณมีทักษะความสามารถติดต่ออยู่แล้ว ก็จะช่วยให้การทำงานของคุณนั้นปลอดภัยมากขึ้นอย่างแน่นอน

ความเป็นธรรมและทุจริตในการทำงาน

ความเป็นธรรมและทุจริตในการทำงาน

อันตรายส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นนั้นหลาย ๆ คนน่าจะรู้กันดีว่านอกจาก Human error หรือความผิดพลาดของบุคคลแล้ว สิ่งที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการทำงานและอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานก็คือการทุจริต การปรับแต่งราคา หรือการซื้อสินค้าและอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน ดังนั้นการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยในการทำงานที่เราไม่ควรพลาดก็คือการตรวจสอบความเป็นธรรมและความทุจริตในการทำงานทุกขั้นตอน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นใน

การทำงาน และนอกจากเรื่องของความปลอดภัยแล้ว ความสุจริตในที่ทำงานก็จะนำไปสู่คุณภาพงานที่ดี บรรยากาศในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยให้การทำงานทุกครั้งของคุณนั้นไม่ต้องระแวงความผิดใด ๆ

ความยืดหยุ่นในการทำงาน

การทำงานให้ตรงตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่หลาย ๆ ครั้งหากคุณสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ในการทำงาน แบบนั้นถือว่าคุณมีทักษะการทำงานที่หลาย ๆ องค์กรต้องการ เพราะการทำงานที่มีความยืดหยุ่น นั่นหมายถึงคุณสามารถที่จะตัดสินใจเองได้ สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และเลือกใช้วิธีการแก้ไขปัญหาที่อาจจะไม่ตรงตามข้อบังคับแต่สามารถทำให้งานไปต่อได้ ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อทั้งตัวคุณเองและองค์กร 

สุดท้ายแล้วความปลอดภัยในการทำงานนั้นจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายร่วมกัน ทุกฝ่ายจะต้องตระหนักถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น และปฏิบัติตามกฎข้อบังคับด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Worldmac เว็บไซต์รวบรวมแหล่งความรู้ที่มีประโยชน์และทันสมัย เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานที่คุณสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง

ติดต่อ

Copyright @2023  All Right Reserved – Designed and Developed by worldmachinerystore