หมวกนิรภัยแต่ละสีแตกต่างกันอย่างไร?

by Leroy Burton
33 views
1.หมวกนิรภัยแต่ละสีแตกต่างกันอย่างไร?

หมวกนิรภัย เรียกได้ว่าเป็นอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยขั้นพื้นฐานที่มีราคาถูก และสามารถป้องกันอันตรายได้หลากหลายรูปแบบ แน่นอนว่าหมวกแต่ละแบบ หมวกแต่ละสี ก็มีความสำคัญไม่เหมือนกัน

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับหมวกนิรภัยแต่ละสี ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร และทำหน้าที่อะไรบ้าง

หมวกนิรภัยสีขาว

โดยทั่วไปหมวกนิรภัยสีขาวจะสงวนไว้สำหรับบุคคลที่มีบทบาทเป็นผู้นำหรือกำกับดูแล เช่น ผู้จัดการสถานที่หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร 

สีขาวทำให้หมวกนิรภัยเหล่านี้โดดเด่นท่ามกลางสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรม ทำให้สามารถระบุบุคคลที่รับผิดชอบหรือผู้มีอำนาจในไซต์งานได้อย่างรวดเร็ว สีขาวสะท้อนถึงความรู้สึกรับผิดชอบ และมักถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของระดับอาวุโสหรือความเชี่ยวชาญภายในพนักงาน

หมวกนิรภัยสีน้ำเงิน

2.หมวกนิรภัยสีน้ำเงินมักถูกกำหนดให้กับคนงานด้านเทคนิค เช่น ช่างไฟฟ้าและช่างไม้

หมวกนิรภัยสีน้ำเงินมักถูกกำหนดให้กับคนงานด้านเทคนิค เช่น ช่างไฟฟ้าและช่างไม้ คนงานที่มีทักษะเหล่านี้ซึ่งมักทำงานพิเศษหรือใช้เครื่องจักรที่ซับซ้อน สวมหมวกนิรภัยสีน้ำเงินเพื่อสร้างความแตกต่างจากคนงานทั่วไป โดยทั่วไปสีน้ำเงินจะเกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญและความรู้ ทำให้เหมาะสำหรับผู้ที่จัดการด้านเทคนิคของโปรเจคงานนั้นๆ

หมวกนิรภัยสีเหลือง

หมวกสีเหลืองเป็นที่นิยมใช้กันมากที่สุดในโรงงานอุตสาหกรรม และถูกกำหนดไว้สำหรับคนงานทั่วไปและผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

สีเหลืองสดใสมองเห็นได้ชัดเจน ซึ่งจำเป็นต่อการรับรองความปลอดภัยของพนักงานที่มักจะอยู่ท่ามกลางพื้นที่ทำงานที่อาจเป็นอันตราย การเลือกสีเหลืองสำหรับคนทำงานทั่วไปช่วยในการรักษาระดับการมองเห็นในระดับสูง ช่วยให้ถูกมองเห็นได้ง่ายจากคนขับยานพาหนะ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

หมวกนิรภัยสีเขียว

โดยทั่วไปแล้วหมวกนิรภัยสีเขียวจะใช้สำหรับผู้ตรวจสอบความปลอดภัย หรือ จป. และบางครั้งสำหรับพนักงานใหม่หรือพนักงานทดลองงาน สำหรับผู้ตรวจสอบความปลอดภัย หมวกสีเขียวเป็นสัญลักษณ์ของบทบาทของพวกเขาในการรักษามาตรฐานความปลอดภัยในไซต์งาน สำหรับพนักงานทดลองงานหรือนึกศึกษาฝึกงาน สีเขียวหมายถึงสถานะมือใหม่ เพื่อเตือนผู้อื่นว่าคนที่สวมใส่หมวกสีเขียวนี้อาจต้องการคำแนะนำหรือการควบคุมดูแลเพิ่มเติม

หมวกนิรภัยสีแดง

หมวกนิรภัยสีแดงถูกกำหนดไว้สำหรับผู้เผชิญเหตุฉุกเฉิน เช่น นักดับเพลิงหรือช่างเทคนิคการแพทย์ฉุกเฉิน สีแดงสดของหมวกนิรภัยเหล่านี้สามารถจดจำได้ทันทีและมีความเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านบริการฉุกเฉินในระดับสากล สีนี้มีความสำคัญในสถานการณ์วิกฤติซึ่งจำเป็นต้องระบุบุคลากรฉุกเฉินอย่างรวดเร็วและง่ายดายท่ามกลางความสับสนวุ่นวาย

หมวกนิรภัยสีส้ม

3.หมวกนิรภัยสีส้มมักใช้โดยทีมงานก่อสร้างถนน สีส้มสดใสทำให้มองเห็นได้ง่ายแม้ในสภาพแสงน

หมวกนิรภัยสีส้มมักใช้โดยทีมงานก่อสร้างถนน สีส้มสดใสทำให้มองเห็นได้ง่ายแม้ในสภาพแสงน้อย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความปลอดภัยของพนักงานที่อยู่ใกล้ยานพาหนะที่กำลังเคลื่อนที่หรือในพื้นที่ที่มีเครื่องจักรกลหนัก การใช้หมวกนิรภัยสีส้มในสภาพแวดล้อมเหล่านี้ช่วยแจ้งเตือนผู้ขับขี่และผู้ควบคุมเครื่องจักรเมื่อมีคนงานอยู่ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างมาก

หมวกนิรภัยสีน้ำตาล

หมวกนิรภัยสีน้ำตาลมักสวมใส่โดยช่างเชื่อมหรือคนงานที่ต้องสัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่มีความร้อนสูง สีน้ำตาลบ่งบอกว่าหมวกนิรภัยเหล่านี้ทำจากวัสดุที่สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงได้ ให้การปกป้องเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ทำงานในสภาวะเหล่านี้ 

หมวกนิรภัยสีเทา

บางครั้งหมวกนิรภัยสีเทาจะใช้สำหรับผู้มาเยี่ยมโรงงานที่ไม่ใช่พนักงานประจำ สีที่โดดเด่นนี้ช่วยแยกแยะผู้มาเยี่ยมจากพนักงานประจำ เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาจะได้รับบรรยายสรุปด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม และได้รับการดูแลหรือติดตามเพื่อความปลอดภัย สีเทาเป็นสีที่เป็นกลาง บ่งบอกว่าผู้สวมใส่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ และอาจต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัย

สุดท้ายนี้ เราขอแนะนำ ผู้ประกอบการ ควรให้ความสำคัญ ในการ อบรมความปลอดภัย 6 ชั่วโมง หรือที่เรียกว่า “อบรมความปลอดภัยพนักงานใหม่” ซึ่งเป็นการอบรมที่ช่วยให้ลูกจ้างที่เข้าทำงานใหม่เข้าใจถึงการปฏิบัติตนตามหลักความปลอดภัยในการทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายกำหนด โดยหลักสูตรนี้นายจ้างต้องจัดอบรมให้กับลูกจ้างทุกคนที่เข้ามาใหม่ เน้นให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย การเรียนรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ทำงานและวิธีการป้องกัน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Worldmac เว็บไซต์รวบรวมแหล่งความรู้ที่มีประโยชน์และทันสมัย เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานที่คุณสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง

ติดต่อ

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by worldmachinerystore